Index
Full Screen ?
 

Isaiah 60:21 in Punjabi

Punjabi » Punjabi Bible » Isaiah » Isaiah 60 » Isaiah 60:21 in Punjabi

Isaiah 60:21
“ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਪੌਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਜਿਆ ਸੀ।

Thy
people
וְעַמֵּךְ֙wĕʿammēkveh-ah-make
also
shall
be
all
כֻּלָּ֣םkullāmkoo-LAHM
righteous:
צַדִּיקִ֔יםṣaddîqîmtsa-dee-KEEM
inherit
shall
they
לְעוֹלָ֖םlĕʿôlāmleh-oh-LAHM
the
land
יִ֣ירְשׁוּyîrĕšûYEE-reh-shoo
for
ever,
אָ֑רֶץʾāreṣAH-rets
branch
the
נֵ֧צֶרnēṣerNAY-tser
of
my
planting,
מַטָּעַ֛וmaṭṭāʿǎwma-ta-AV
the
work
מַעֲשֵׂ֥הmaʿăśēma-uh-SAY
hands,
my
of
יָדַ֖יyādayya-DAI
that
I
may
be
glorified.
לְהִתְפָּאֵֽר׃lĕhitpāʾērleh-heet-pa-ARE

Chords Index for Keyboard Guitar