Index
Full Screen ?
 

ದಾನಿಯೇಲನು 11:16

ಕನ್ನಡ » ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ » ದಾನಿಯೇಲನು » ದಾನಿಯೇಲನು 11 » ದಾನಿಯೇಲನು 11:16

ದಾನಿಯೇಲನು 11:16
ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವವನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವನು; ಯಾರೂ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರರು; ಅವನು ರಮ್ಯವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವನು. ಅದು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದು.

But
he
that
cometh
וְיַ֨עַשׂwĕyaʿaśveh-YA-as
against
הַבָּ֤אhabbāʾha-BA
do
shall
him
אֵלָיו֙ʾēlāyway-lav
will,
own
his
to
according
כִּרְצוֹנ֔וֹkirṣônôkeer-tsoh-NOH
and
none
וְאֵ֥יןwĕʾênveh-ANE
shall
stand
עוֹמֵ֖דʿômēdoh-MADE
before
לְפָנָ֑יוlĕpānāywleh-fa-NAV
him:
and
he
shall
stand
וְיַעֲמֹ֥דwĕyaʿămōdveh-ya-uh-MODE
in
the
glorious
בְּאֶֽרֶץbĕʾereṣbeh-EH-rets
land,
הַצְּבִ֖יhaṣṣĕbîha-tseh-VEE
which
by
his
hand
וְכָלָ֥הwĕkālâveh-ha-LA
shall
be
consumed.
בְיָדֽוֹ׃bĕyādôveh-ya-DOH

Chords Index for Keyboard Guitar