Index
Full Screen ?
 

Isaiah 65:10 in Kannada

Kannada » Kannada Bible » Isaiah » Isaiah 65 » Isaiah 65:10 in Kannada

Isaiah 65:10
ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ನನ್ನ ಜನರಿ ಗೋಸ್ಕರ ಶಾರೋನು ಮಂದೆಗಳ ಹಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ ಆಕೋರಿನ ತಗ್ಗು, ದನಗಳು ಮಲಗುವ ಸ್ಥಳವಾ ಗಿಯೂ ಇರುವದು.

And
Sharon
וְהָיָ֤הwĕhāyâveh-ha-YA
shall
be
הַשָּׁרוֹן֙haššārônha-sha-RONE
a
fold
לִנְוֵהlinwēleen-VAY
flocks,
of
צֹ֔אןṣōntsone
and
the
valley
וְעֵ֥מֶקwĕʿēmeqveh-A-mek
of
Achor
עָכ֖וֹרʿākôrah-HORE
herds
the
for
place
a
לְרֵ֣בֶץlĕrēbeṣleh-RAY-vets
to
lie
down
in,
בָּקָ֑רbāqārba-KAHR
people
my
for
לְעַמִּ֖יlĕʿammîleh-ah-MEE
that
אֲשֶׁ֥רʾăšeruh-SHER
have
sought
דְּרָשֽׁוּנִי׃dĕrāšûnîdeh-ra-SHOO-nee

Chords Index for Keyboard Guitar