யுத்தங்கள் மேற்கொள்ளும்போது – Yuththangal Mearkollumpothu

எஜமானனே எஜமானனே -Ejamaananae Ejamaananae

Karthar Namakkaga Yutham – கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம்

மறுரூபமாகும் நேரமிது – Maruroobamagum Neramithu

Vaanangalaiyum Adhin Senaigalaiyum Asborn Sam

உம்மைப்போல மாறனும் -Ummai Pola Maaranum

Isravelin Dhevan Kai Viduvathilla -இஸ்ரவேலின் தேவன் கைவிடுவதில்ல

அழகாய் நிற்கும் யார் – Azhagai Nirukum Yaar

பிரசன்னம் தாரும் தேவனே -Prasannam Tharum Devane

புதிய நாளை காண -Pudhiya Naali Kaana

Niraivaana Aaviyanavarae – நிறைவான ஆவியானவரே

என்னை நடத்திடும் தேவன் – Ennai Nadathidum Devan

அன்று பிடித்த கரத்தை – Andru Piditha Karathai

Elshadai Sarva Vallavare- எல்ஷடாய் சர்வ வல்லவரே

Parisuthar Parandhamanae – பரிசுத்தர் பரந்தாமனே

என்னை உம் கையில் – Ennai Um Kaiyil

Vaakuthatham Seithavar Vaaku Maarumo – வாக்குத்தத்தம் செய்தவர் வாக்கு மாறுமோ

Boomi Magilndhidum – பூமி மகிழ்ந்திடும்

Melliya Paadal Ontru – மெல்லிய பாடல் ஒன்று நான்

Devareer Neer Sagalamum – தேவரீர் நீர் சகலமும்

Neer Nallavar Sarva Vallavar I Will Lift You Up I Will Praise Your Name

Aarathippaen Ummaiyae

En Yellaam Neerae – En vaalkkayin Naduvinilae

Devareer Neer Sagalamum Seiya Vallavar

Vaakuraithavarae – வாக்குறைத்தவரே

En Nesarae Um Paadhathil