Full Screen தமிழ் ?
   🏠  Lyrics  Chords  Bible 

2 Peter 1:7 in Tamil

Home » Bible » 2 Peter » 2 Peter 1 » 2 Peter 1:7 in

2 பேதுரு 1:7
தேவபக்தியோடே சகோதர சிநேகத்தையும், சகோதர சிநேகத்தோடே அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள்.


2 பேதுரு 1:7 in English

thaevapakthiyotae Sakothara Sinaekaththaiyum, Sakothara Sinaekaththotae Anpaiyum Kootti Valangungal.


Tags தேவபக்தியோடே சகோதர சிநேகத்தையும் சகோதர சிநேகத்தோடே அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள்
2 Peter 1:7 in Tamil Concordance 2 Peter 1:7 in Tamil Interlinear 2 Peter 1:7 in Tamil Image

Read Full Chapter : 2 Peter 1