Index
Full Screen ?
 

Obadiah 1:10 in Telugu

Telugu » Telugu Bible » Obadiah » Obadiah 1 » Obadiah 1:10 in Telugu

Obadiah 1:10
నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాత్కారమును బట్టి నీవు అవమానము నొందుదువు, ఇక నెన్నటికిని లేకుండ నీవు నిర్మూలమగుదువు.

For
thy
violence
מֵחֲמַ֛סmēḥămasmay-huh-MAHS
against
thy
brother
אָחִ֥יךָʾāḥîkāah-HEE-ha
Jacob
יַעֲקֹ֖בyaʿăqōbya-uh-KOVE
shame
תְּכַסְּךָ֣tĕkassĕkāteh-ha-seh-HA
cover
shall
בוּשָׁ֑הbûšâvoo-SHA
off
cut
be
shalt
thou
and
thee,
וְנִכְרַ֖תָּwĕnikrattāveh-neek-RA-ta
for
ever.
לְעוֹלָֽם׃lĕʿôlāmleh-oh-LAHM

Chords Index for Keyboard Guitar